SADRŽAJ KURSA 

1 DEO - IZGOVOR

1. LEKCIJA Nivo A1 : Italijanski alfabet i pravila citanja

 

2. LEKCIJA Nivo A2 : Vežbanje citanja 

 

2 DEO - IMENICE

1. LEKCIJA Nivo A1 : Muški i ženski rod imenica i množina

 

2. LEKCIJA Nivo A1 : Posebni slucajevi rodova imenica

 

3 DEO - CLANOVI

1. LEKCIJA Nivo A1 Clanovi

 

2. LEKCIJA Nivo A1 Upotreba clana

 

3. LEKCIJA Nivo A2 Clanovi ispred geografskih pojmova

 

4. LEKCIJA Nivo A2 Ostala pravila u vezi sa clanovima

 

4 DEO - PRIDEVI

1. LEKCIJA Nivo A1 Pridevi

 

2. LEKCIJA Nivo A1 : Pridevi koji se najcešce upotrebljavaju

 

3. LEKCIJA Nivo A2 Pridevi, dodatna pravila

 

4. LEKCIJA Nivo A2 Mesto prideva u recenici

 

5. LEKCIJA Nivo A2 Poredjenje prideva

 

6. LEKCIJA Nivo A2 Superlativ

 

7. LEKCIJA Nivo A2 Prisvojni pridevi

 

8. LEKCIJA Nivo B1 Pridevi 2.deo

 

5 DEO - ZAMENICE

1. LEKCIJA Nivo A2 Prisvojni pridevi i zamenice

 

2. LEKCIJA Nivo B1 Zamenice direktnog objekta

 

3. LEKCIJA Nivo B1 Zamenice indirektnog objekta

 

4. LEKCIJA Nivo B1 Direktne i indirektne zamenice

 

5. LEKCIJA Nivo B1 Direktne i indirektne zamenice 2.deo

 

6. LEKCIJA Nivo B1 Recice "ci" i "ne", 1.deo

 

7. LEKCIJA Nivo B1 Recice "ci" i "ne", 1.deo

 

8. LEKCIJA Nivo B1 Kombinovane zamenice

 

9. LEKCIJA Nivo B1 Relativne zamenice

 

10. LEKCIJA Nivo B2 Neodredjene zamenice

 

11. LEKCIJA Nivo B1 Upotreba imperativa sa zamenicama

 

12. LEKCIJA Nivo B2 Idiomatski glagoli

6 DEO - Glagoli

1. LEKCIJA Nivo A1 Glagolska vremena i nacini

 

2. LEKCIJA Nivo A1 Licne zamenice i glagoli avere i essere

 

3. LEKCIJA Nivo A1 : Prezent indikativa glagola na _are

 

4. LEKCIJA Nivo A2 : Posebni glagoli na _are

 

5. LEKCIJA Nivo A1 : Pravilni glagoli na _ere

 

6. LEKCIJA Nivo A1 : Pravilni glagoli na _ire

 

7. LEKCIJA Nivo A1 Upitni i odrecni oblik, upitne reci

 

8. LEKCIJA Nivo A2 Nepravilni glagoli 1.deo

 

9. LEKCIJA Nivo A2 Nepravilni glagoli 2.deo

 

10. LEKCIJA Nivo A2 Povratni glagoli i nepravilni glagoli kao "porre"

 

11. LEKCIJA Nivo A2 Modalni glagoli i korisne fraze

 

12. LEKCIJA Nivo B1 Persiranje i imperativ 1.deo

 

13. LEKCIJA Nivo B1 Imperativ 2.deo

 

14. LEKCIJA Nivo A2 Perfekat 1.deo

 

15. LEKCIJA Nivo A2 Perfekat 2.deo

 

16. LEKCIJA Nivo A2 Perfekat 3.deo

 

17. LEKCIJA Nivo B1 Perfekat, vežbanja

 

18. LEKCIJA Nivo A2 Imperfekat

 

19. LEKCIJA Nivo B1 Perfekat i imperfekat

 

20. LEKCIJA Nivo B1 Pluskvamperfekat

 

21. LEKCIJA Nivo B2 Aorist

 

22. LEKCIJA Nivo B2 Aorist, nepravilni glagoli 1.deo

 

23. LEKCIJA Nivo B2 Aorist, nepravilni glagoli 2.deo

 

24. LEKCIJA Nivo B2 Pluskvamperfekat

 

25. LEKCIJA Nivo B2 Sva prošla vremena

 

26. LEKCIJA Nivo A2 Prosti futur

 

27. LEKCIJA Nivo A2 Prosti futur, nepravilni glagoli 

 

28. LEKCIJA Nivo B1 Futur 2

 

29. LEKCIJA Nivo B1 Kondicional prezenta

 

30. LEKCIJA Nivo B1 Kondicional prošli

 

31. LEKCIJA Nivo B1 Prost i složen kondicional

 

32. LEKCIJA Nivo B1 Kondicionali - Vežbanja

 

33. LEKCIJA Nivo B1 Konjunktiv

 

34. LEKCIJA Nivo B1 Konjunktiv prezenta 1.deo

 

35. LEKCIJA Nivo B1 Konjunktiv prezenta 2.deo

 

36. LEKCIJA Nivo B2 Konjunktiv prezenta 3.deo

 

37. LEKCIJA Nivo B2 Konjunktiv perfekta

 

38. LEKCIJA Nivo B2 Upotreba konjunktiva 1.deo

 

39. LEKCIJA Nivo B2 Upotreba konjunktiva 2.deo

 

40. LEKCIJA Nivo B2 Konjunktiv imperfekta

 

41. LEKCIJA Nivo B2 Konjunktiv pluskvamperfekta

 

42. LEKCIJA Nivo B2 Konjunktiv i indikativ

 

43. LEKCIJA Nivo B2 Upotreba konjunktiva 3.deo

 

44. LEKCIJA Nivo B2 Upotreba konjunktiva 4.deo

 

45. LEKCIJA Nivo B2 Frazeološki glagoli

 

46. LEKCIJA Nivo A1 Sva vremena 1.deo

 

47. LEKCIJA Nivo B1 Sva vremena 2.deo

 

48. LEKCIJA Nivo B1 Sva vremena 3.deo

7 DEO - RECENICE

1. LEKCIJA Nivo B2 Realne uslove recenice

 

2. LEKCIJA Nivo B2 Potencijalne i irealne uslove recenice

 

3. LEKCIJA Nivo B2 Uslovne recenice - vežbanja

 

4. LEKCIJA Nivo B2 Slaganje vremena u indikativu

 

5. LEKCIJA Nivo B2 Slaganje vremena u konjunktivu 1.deo

 

6. LEKCIJA Nivo B2 Slaganje vremena u konjunktivu 2.deo

 

7. LEKCIJA Nivo B2 Infinitiv i particip

 

8. LEKCIJA Nivo B2 Gerund

 

9. LEKCIJA Nivo B2 Pasivni nacin 1.deo

 

10. LEKCIJA Nivo B2 Pasivni nacin 2.deo

 

11. LEKCIJA Nivo B2 Pasivni nacin 3.deo

 

12. LEKCIJA Nivo B2 Pasivno "si" i bezlicno "si"

 

13. LEKCIJA Nivo B2 Indirektni govor 1.deo

 

14. LEKCIJA Nivo B2 Indirektni govor 2.deo

 

15. LEKCIJA Nivo B2 Indirektni govor 3.deo

 

16. LEKCIJA Nivo B2 Indirektni govor 4.deo

 

17. LEKCIJA Nivo B2 Veznici

8 DEO - PRILOZI

1. LEKCIJA Nivo A2 Prilozi za nacin

 

2. LEKCIJA Nivo B1 Prilozi

9 DEO - PREDLOZI

1. LEKCIJA Nivo A2 Predlozi 1.deo

 

2. LEKCIJA Nivo A2 Predlozi 2.deo

 

3. LEKCIJA Nivo B1 Glagoli sa predlozima 

10 DEO - KORISNI IZRAZI

1. LEKCIJA Nivo B2 Korisni izrazi

+ 100 LEKCIJA ZA SVAKODNEVNI ŽIVOT i RECNIK  (NIVO A1)

 

1. LEKCIJA Italijanska abeceda

 

2. LEKCIJA Pozdravi i osnovni odgovori na italijanskom

 

3. LEKCIJA Glagol biti na italijanskom

 

4. LEKCIJA Kako se zovu oni ?

 

5. LEKCIJA Osnovna pitanja i odgovori na italijanskom

 

6. LEKCIJA Glagol imati na italijanskom

 

7. LEKCIJA Države, jezici i glagol pri?ati na italijanskom

 

8. LEKCIJA Kontinenti i države na italijanskom

 

9. LEKCIJA Brojevi 0-12 i broj telefona na italijanskom

 

10. LEKCIJA Brojevi 13-1000 na italijanskom

 

11. LEKCIJA Porodica na italijanskom

 

12. LEKCIJA Boje na italijanskom

 

13. LEKCIJA Voce i glagol jesti na italijanskom

 

14. LEKCIJA Povrce na italijanskom

 

15. LEKCIJA Pica i glagol piti na italijanskom

 

16. LEKCIJA Hrana na italijanskom

 

17. LEKCIJA Obroci tokom dana na italijanskom

 

18. LEKCIJA Pribor za jelo na italijanskom

 

19. LEKCIJA Dani u nedelji i delovi dana na italijanskom

 

20. LEKCIJA Godišnja doba i strane sveta

 

21. LEKCIJA Meseci i redni brojevi na italijanskom

 

22. LEKCIJA Divlje životinje na italijanskom

 

23. LEKCIJA Domace životinje na italijanskom

 

24. LEKCIJA Kucni ljubimci na italijanskom

 

25. LEKCIJA Zanimanja na italijanskom

 

26. LEKCIJA  Pridevi na italijanskom

 

27. LEKCIJA Poredjenje prideva na italijanskom

 

28. LEKCIJA Status veze na italijanskom

 

29. LEKCIJA Mesto stanovanja i glagol živeti na italijanskom

 

30. LEKCIJA Prostorije u stanu/kuci na italijanskom

 

31. LEKCIJA Nameštaj na italijanskom

 

32. LEKCIJA Cena i glagol koštati na italijanskom

 

33. LEKCIJA Odeca i glagol nositi na italijanskom

 

34. LEKCIJA Odeca i obuca na italijanskom, drugi deo 

 

35. LEKCIJA U prodavnici na italijanskom

 

36. LEKCIJA Koliko ima sati na italijanskom

 

37. LEKCIJA Školski predmeti i glagol uciti na italijanskom

 

38. LEKCIJA Kancelarijski recnik na italijanskom

 

39. LEKCIJA Postavljati pitanja i glagol pitati na italijanskom

 

40. LEKCIJA Glagol svidjati se/ voleti na italijanskom

 

41. LEKCIJA Glagol morati na italijanskom

 

42. LEKCIJA Glagol moci na italijanskom

 

43. LEKCIJA Muzika i glagol slušati na italijanskom

 

44. LEKCIJA Muzcki instrumenti na italijanskom

 

45. LEKCIJA Filmovi na italijanskom

 

46. LEKCIJA U bioskopu i glagol gledati na italijanskom

 

47. LEKCIJA U banci na italijanskom

 

48. LEKCIJA U restoranu na italijanskom

 

49. LEKCIJA Izgled na italijanskom

 

50. LEKCIJA Licna higijena na italijanskom

 

51. LEKCIJA Školska oprema na italijanskom

 

52. LEKCIJA Školski sistem na italijanskom

 

53. LEKCIJA Tehnologija na italijanskom

 

54. LEKCIJA Pitati za pomoc na italijanskom

 

55. LEKCIJA Hobiji na italijanskom

 

56. LEKCIJA Sportovi na italijanskom

 

57. LEKCIJA Rodjendanski vokabular na italijanskom

 

58. LEKCIJA Kod prijatelja i glagol pozvati na italijanskom

 

59. LEKCIJA Vreme na italijanskom

 

60. LEKCIJA Pitati za put na italijanskom

 

61. LEKCIJA Ici autobusom na italijanskom

 

62. LEKCIJA Ici taksijem na italijanskom

 

63. LEKCIJA Na aerodromu na italijanskom

 

64. LEKCIJA Delovi auta i glagol voziti na italijanskom

 

65. LEKCIJA Spremati se za put na italijanskom

 

66. LEKCIJA U hotelu na italijanskom

 

67. LEKCIJA Na zimovanju na italijanskom

 

68. LEKCIJA Na plaži na italijanskom

 

69. LEKCIJA Osecanja i glagol osecati na italijanskom

 

70. LEKCIJA Delovi tela na italijanskom

 

71. LEKCIJA Kod doktora na italijanskom

 

72. LEKCIJA Razgledanje grada na italijanskom

 

73. LEKCIJA Putovati i glagol putovati na italijanskom

 

74. LEKCIJA Praznici na italijanskom

 

75. LEKCIJA Raspust i godišnji odmor na italijanskom

 

76. LEKCIJA U biblioteci na italijanskom

 

77. LEKCIJA Nakit i modni detalji na italijanskom

 

78. LEKCIJA Seliti se i glagol seliti se na italijanskom

 

79. LEKCIJA Osnovna matematika na italijanskom

 

80. LEKCIJA Baštenski recnik na italijanskom

 

81. LEKCIJA Festivali na italijanskom

 

82. LEKCIJA Slati poruku i glagol pisati na italijanskom

 

83. LEKCIJA Tražiti posao na italijanskom

 

84. LEKCIJA Intervju za posao na italijanskom

 

85. LEKCIJA Na poslovnom sastanku na italijanskom

 

86. LEKCIJA Bitna dokumenta na italijanskom

 

87. LEKCIJA U klubu na italijanskom

 

88. LEKCIJA Ljubavni recnik na italijanskom

 

89. LEKCIJA Na vencanju na italijanskom

 

90. LEKCIJA Sredjivanje kuce na italijanskom

 

91. LEKCIJA Kuhinjski recnik na italijanskom

 

92. LEKCIJA Kuvati i glagol kuvati na italijanskom

 

93. LEKCIJA Brza hrana na italijanskom

 

94. LEKCIJA Smršati i glagol smršati na italijanskom

 

95. LEKCIJA Zdrav život na italijanskom

 

96. LEKCIJA Predlozi za mesto na italijanskom

 

97. LEKCIJA Predlozi za vreme na italijanskom

 

98. LEKCIJA Psovati na italijanskom

 

99. LEKCIJA U kaficu na italijanskom

 

100. LEKCIJA Licne osobine na italijanskom